Menu

English

Ynglŷn ag Owl Barn Retreat

Mae Owl Barn Retreat yn cynnig llety hunanddarpar trawiadol ar ymylon Dyffryn Tanat yng Nghanolbarth Cymru hyfryd. Rydyn ni mewn lleoliad gwledig trawiadol gyda Mynyddoedd y Berwyn, bywyd gwyllt a chaeau tonnog o’n hamgylch ym mhobman. Gan fod prydferthwch Llanrhaeadr yn newid o dymor i dymor, mae’n hoff le i lawer o ymwelwyr gael gwyliau hunanddarpar.

Mae Llanrhaeadr ym Mochnant yn bentref hynod yng nghalon Dyffryn Tanat yng Nghanolbarth Cymru. Dyma gartref Pistyll Rhaeadr, sef y rhaeadr mwyaf yng Nghymru a’r rhaeadr talaf yn y DU sy’n disgyn 240tr (80m) mewn un llif o’r top i’r gwaelod. Mae ein llety hunanddarpar mewn lleoliad cudd mewn ardal swynol ym Mynyddoedd y Berwyn, ac mae cerddwyr yn dod yn ôl o’r naill flwyddyn i’r llall i ymweld â’r rhaeadr.

Mae modd cyrraedd Llyn Efyrnwy o Owl Barn Retreat mewn 20 munud yn y car, lle gallwch chi gerdded, beicio, neu heicio yn y bryniau o amgylch yr ardal brydferth hon yng Ngwarchodfa ragorol yr RSPB. Mewn 30 munud o’n hafan hunanddarpar mae Llyn Tegid, sy’n lle gwych ar gyfer chwaraeon dŵr, gan gynnwys hwylio a chaiacio.

Mae Parc Cenedlaethol Eryri o fewn 60 munud yn y car o Owl Barn Retreat ac, ar ôl diwrnod o heicio ym mryniau Cymru gallwch chi ddychwelyd i’ch ysgubor hunanddarpar ecogyfeillgar a chlud i ymlacio, ailweindio ac adfywio.

Award img

ENILLYDD PEDAIR SEREN
CROESO CYMRU

Award img

ENILLYDD GWOBR AUR
TWRISTIAETH WERDD

Award img

ENILLYDD GWOBR AUR
TWRISTIAETH WERDD